Vocabulary - Amadou and Mathias


wire: drôt, σύρμα
recognize: spoznať, αναγνωρίζω
entrance: východ, είσοδος
opportunity: príležitosť, ευκαιρία
treatment: liečenie, θεραπεία
separate: oddelene, χωρίζω
football pitch: futbalové ihrisko, γήπεδο ποδοσφαίρου
delighted: potešený, ευχαριστημένος
passion: vášeň, πάθος
contest: súťaž, διαγωνισμός
ashamed: zahanbený, ντροπιασμένος
teasing: česať, πειράζω
rush: naháňať sa, βιασύνη
tied: požičať za tovar, δεμένος
accompanying: doprevádzanie, συνοδευτικό
wrist: zápästie, καρπός χεριού
lift: výťah, zdvihnúť, σηκώνω, ανυψώνω